Kalendáre rôznych druhov a formátov. Nástenné kalendáre, stolové kalendáre, alebo jednolistové
plánovacie kalendáre. Grafické podklady dodané, alebo grafika od nás podľa vašich požiadaviek. Hotové kalendáre podľa výberu z našich katalógov s dotlačou firemného logotypu, prípadne plnofarebného obrázku.