design
global

Už viac ako 20 rokov realizujeme výstavné expozície v štátoch Európy. V tejto súvislosti poskytujeme celý rad služieb od návrhu dizajnu stánku, dopravy, návrhu grafických prvkov, tlače, dodania audiovizuálnych zariadení a zabezpečenie reklamných predmetov.

marketing

Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti pri realizácii výstavných expozícií, vieme našim klientom realizovať celý rad služieb, týkajúcich sa zabezpečenia reklamného servisu, od návrhov, až po konečnú realizáciu.