Kvalitná tlač pútavá grafika sú základné podmienky
výroby dobrého letáku. Záleží aj na výbere vhodného papiera a zodpovedajúcej gramáže. Dobrý leták je vhodná podpora predaja vášho produktu.