Reklama, alebo navigácia na podlahe je veľmi dobre viditeľná. Privedie zákazníka až k vašej prevádzke.